Arubadag

Wat is Arubadag

Arubadag is de dag dat de Arubanen in Nederland hun eigen "Dia di Himno y Bandera" vieren(Dia di Himno y Bandera=Dag van het Volkslied en de Vlag). Op 18 maart, een Nationale Feestdag op Aruba, wordt op Aruba gevierd dat het eiland Aruba zijn eigen volkslied en vlag heeft.

Het was dan ook een emotioneel moment toen het Volkslied, de Vlag en het Nationale Wapen officieel geintroduceerd werd aan het Arubaanse volk in het Wilhelmina Stadion te Dakota Aruba. Terwijl de Arubaanse vlag voor het eerst werd gehesen in het Wilhelmina Stadion, werd de compositie van Padu Lampe en wijlen Rufo Wever "Aruba Dushi Tera" voor het eerst gezongen als zijnde het Arubaanse Volkslied. Het Arubaanse volk was dan ook massaal aanwezig om de Vlag en het Volkslied zijn eer te geven.

.
Arubadag zoals wij die vandaag kennen
In de periode die daar voorafging hebben velen Arubanen zowel op Aruba alsmede in Nederland hun steentje bijgedragen. De Arubadag zoals wij die hedendage kennen, werd in 1982 weer opgepakt door andere groepen Arubanen. Ook namen zoals Edwin Illidge (voormalig eigenaar van "Hooiberg Restaurant/Dancing te Rotterdam) en stichting C.A.R. en de laatste jaren het Arubahuis te Den Haag, waarvan diverse medewerkers onder leiding Van mev. Nuris Dabian er voorzorgen dat de Arubaanse gemeenschap te Nederland hun "Dia di Himno y Bandera" kunnen vieren.
.
De eerste Arubadag
De allereerste Arubadag echter gaat veel verder terug, en wel op 6 juni 1976. Het was in 1976 dat een groep Arubanen onder leiding van Mevrouw Rosinda "Dechi" Langedijk Thijssen (Tevens de oprichtster van de "Vereniging Aruba Isla Di Oro") het initiatief nam om de eerste Arubadag te organiseren. Mevrouw R. Dechi Langedijk Thijssen was op dat moment geen onbekende met de strijd van Aruba voor zijn Status Aparte. Al diverse malen had zij bijeenkomsten georganiseerd met vele Arubanen in Nederland, zij bestookte tevens de toenmalige leden van het Nederlandse Kabinet met verschillende en vaak vurige brieven waar zij haar pleidooi hield voor de strijd van Aruba (Onder leiding van wijlen Gilberto (Betico) F. Croes) en waar zij welkomst commitees verzorgde om G.F. Croes en delegatie te verwelkomen op Schiphol te Nederland. Omstreeks 7 februari 1976 plaatste mevrouw R. "Dechi" Langedijk Thijssen een advertentie in o.a. de Nederlandse krant "Trouw" om Arubanen op te roepen om op 8 februari naar het Congresgebouw te Den Haag te gaan om daar de delegatie onder leiding van wijlen Betico Croes te ondersteunen. Deze was in Nederland om het toenmalig kabinet Den Uyl te overtuigen van het recht van Aruba op eigen zelfstandigheid. Hieraan gaven velen Arubanen massaal gehoor.

Het werd dan ook een groot succes en in een daaropvolgende advertentie waar mevrouw R. "Dechi" Langedijk Thijssen haar dank gaf aan de grote opkomst van de Arubaanse gemeenschap. Hier gebruikte zij al het woord Arubadag, die zij ook zou gebruiken bij haar eerste Arubadag viering te Amsterdam.

Zij was aanwezig op Aruba op 18 maart 1976 toen de Vlag voor het eerst gehezen werd en het Volkslied gepresenteerd werd. Bij terugkomst in Nederland, plande zij de eerste Arubadag voor zondag 6 juni 1976.

 
Hoe werden de Arubanen op de hoogte gesteld
Door middel van advertenties in de Nederlandse krant wist ze de Arubaanse gemeenschap in Nederland op de hoogte te brengen van de viering van de 1e Arubadag. Gezien het feit dat mevrouw "Dechi" Thijssen geen onbekende was in de Arubaanse gemeenschap, verspreidde het nieuws zich al heel snel. Zoals ze in goed criollo op Aruba zeggen;"Un boca bisa otro".Deze eerste Arubadag was dan ook een bijzondere en unieke ervaring voor een ieder die daar aanwezig was.
.
Waar werd de eerste Arubadag gehouden


Allereerst was er de locatie: Het buurtcentrum Hofgeest te Amsterdam Zuidoost.

Op die eerste Arubadag werd er geen entreeprijs gevraagd. Al het eten en drinken was vrij verkrijgbaar op kosten van de groep Arubaanse vrijwilligers onder leiding van mev. R. Langedijk Thijssen.

Mevr. R. Langedijk Thijssen gaf een openings speech en daarna werd het volkslied vertolkt door de heer Pedro Croes op zijn gitaar waarbij de rest van de aanwezigen uit volle borst meezongen. Al met al een gezellige dag en de voorloper van de Arubadag zoals wij die vandaag de dag vieren.

Dankzij vele andere Arubanen die in 1982 de draad oppakte door opnieuw een Arubadag te organiseren en dankzij de inzet van het Arubahuis die in de daaropvolgende jaren veel tijd en energie instaken, kunnen de Arubanen de dag van vandaag hun eigen "Dia di Himno y Bandera" vieren. Oftewel Arubadag!

Maar laten we vooral niet de pioneer vergeten, mevrouw Rosinda "Dechi" Langedijk Thijssen die de eerste Arubadag organiseerde en als eerste de naam Arubadag gebruikte om de dag aan te duiden dat Arubanen in Nederland hun eigen Vlag en Volkslied kunnen vieren.

   
Enkele namen van aanwezige Arubanen die we hebben weten te achterhalen zijn de onderstaande namen. Er waren verspreid over de hele dag vele Arubanen gekomen- Mocht u ook geweest zijn en fotos daarvan thuis hebben, dan kunt u contact opnemen met info@arubadag.com onder vermelding van "Eerste Arubadag".
 • Rosinda "Dechi" Langedijk Thijssen
 • Fam. Teixeira
 • Fam. Coll
 • Theolindo D. Lopez y famia
 • Fam. Koolman
 • I. Werleman
 • P. Croes
 • F. Eckmeijer
 • M. Rasmijn
 • C. Wernet
 • Fam. de Cuba
 • Hieroms
 • Fam Maduro
 • J. Wever
 • Fam. Luidens
 • J. vd Linden
 • Lupita Geerman
 • Chito Henriquez
 • Rosanna Geerman
 • Violeta Geerman
 • Brigitte Maduro
 • Anna Maduro
 • Susana Maduro
 
Documentatie
..  
Rosinda Dechi Langedijk Thijssen
.
Vereniging Aruba Isla di Oro
.
Welkom Betico Croes te Schiphol georganiseerd door R. Langedijk Thijssen
.
Advertentie oproep Den Haag
.
Advertentie Arubadag groot succes
.
Demonstratie Den Haag
.
Meer fotos eerste Arubadag
.
Ingestuurde foto Familie Henriquez
   
Ingestuurde foto Benny Rojas

Terug naar Arubadag